IQ - kvocijent inteligencije


IQ (Intelligence Quotient) je brojčani pokazatelj stupnja razvijenosti nečije inteligencije. Preciznije, to je mjera relativne razvijenosti inteligencije osobe unutar referentne grupe za koju je test standardiziran.

U starijim testovima (npr. Termanov Standford-Binet) IQ se za djecu izračunavao po formuli: IQ = (mentalna dob / kronološka dob)×100.

 Mentalna dob se dobije usporedbom postignuća djeteta na testu i prosječnog rezultata kojeg postižu djeca određene kronološkoj dobi. Kvocijent inteligencije 100 znači da je mentalni razvoj ispitanika u skladu s dobi. Ako desetogodišnjak riješi test jednako dobro kao i prosječni 12-godišnjak onda mu IQ iznosi 120. Prema tome njegova inteligencija se razvija brže negoli većini djece. U pravilu napredna djeca i kasnije zadrže višu razinu kognitivnog funkcioniranja u odnosu na pojedince iste dobi.S obzirom da se inteligencija nakon približno 16-e godine više ne razvija istim tempom za odrasle se kvocijent ili koeficijent inteligencije izračunava drugom formulom. Takav devijacioni IQ je mjera postignuća pojedinca na testu u usporedbi s grupom osoba koja je po ostalim karakteristikama slična dotičnom pojedincu. Grupa ili populacija je obično samo dobna skupina, dok se rasa, spol, obrazovanje i socioekonomski status zanemaruju. Inteligencija se u populaciji distribuira približno po Gausovoj ili normalnoj krivulji koja je definirana središnjom vrijednošću i standardnom devijacijom. Za prosjek se uvijek uzima 100, dok je standardna devijacija (mjera varijabiliteta) u pravilu 15, a za neke testove 16 ili 24. Na osnovu tih parametara rezultati IQ testa lako se transformiraju u standardizirane vrijednosti (centile i Z-vrijednosti).Ako u toku razvoja dođe do poremećaja kognitivnog funkcioniranja onda se stupanj mentalne zaostalosti može izraziti kvocijentom inteligencije. Tako postoji podjela mentalnih retardacija (oligofrenija) na:

Ako je oštećenje inteligencije nastalo nakon što je već bila razvijena, onda se radi o demencijama.


Brojne su kontroverze i pogrešna tumačenja vezani uz IQ. Često se zanemaruje utjecaj socioekonomskog statusa i drugih čimbenika koji (ne)povoljno utječu na razvoj određenih oblika inteligencije.


Rječnik srodnih pojmova:

Inteligencija - sposobnost svrhovitog djelovanja, racionalnog razmišljanja i efikasnog suočavanje s okolinom. To je opća mentalna sposobnost koja obuhvaća kognitivne sposobnosti razumijevanja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog razmišljanja, shvaćanja ideja i jezika, te sposobnost učenja. Inteligencija je sastavni dio ličnosti.


Kognicija - odnosi se na svjesne mentalne aktivnosti: opažanje, mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje, učenje. Kognicija obuhvaća sve procese spoznaje i stjecanja znanja. Pojednostavljeno: kognicija je spoznaja.


Ličnost - cjelokupna i jedinstvena dinamička organizacija karakteristika nekog pojedinca. Ona je u osnovi dosljednosti emocionalnih, misaonih i ponašajnih obrazaca aktivnosti, tj. ličnost koherentno utječe na kognicije, motive i ponašanja u raznim situacijama.


Test - standardizirani postupak za mjerenje određenih sposobnosti, znanja, vještina, osobina ličnosti... Testiranje se provodi s ciljem dobivanja reprezentativnog uzorka ponašanja pojedinca kada se nađe u određenoj vrsti zahtijeva koje mu postavlja okolina. Postignuti rezultati na testu se vrednuju usporedbom s rezultatima koje postižu drugi slični ispitanici. Da bi se neki niz zadataka mogao nazivati testom, on mora zadovoljavati određene psihometrijske karakteristike (valjanost testa).Valjanost - odnosi se na prigodnost, smislenost i korisnost specifičnih zaključaka izvedenih iz rezultata testa. Osnovne vrste valjanosti su konstruktna, kriterijska i sadržajna. Ukratko, valjanost je stupanj u kojem test mjeri ono što bi trebao mjeriti.


Test inteligencije, IQ test  Testovi osobnosti   Ljubavni testovi   Testovi zdravlja   Zabavni testovi   Testovi znjanja   Zagonetke, mozgalice   HAK testovi - autoškola   Seks testovi i kvizovi  


Lijevo su definicije i načini izračunavanja IQ-a, a ispod popis besplatnih testova.

Sadržaj:Free IQ Test Free IQ test reviews

BBC IQ test


Postići iste rezultate uz manje napora znak je inteligencije. Alain Cotta


Web partneriWebmaster: e-mail;

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

© 2018 www.testovi.info
~ IQ - kvocijent inteligencije