Test osobnosti / test ličnosti - web testovi osobnosti

Similarminds - portal na kojem su besplatno dostupni brojni kvalitetni testovi osobnosti. Npr.: BIG5 test ličnosti, Enneagram testovi, test za mjerenje 3 globalne osobine ličnosti, te razni drugi.


Testovi ličnosti - kolekcija free testova: test kreativnosti, ovisnosti, izbora zanimanja, inteligencije, stres test, te testovi raznih drugih aspekata ponašanja i doživljavanja.


Keirsey test osobnosti - jedan od bezbroj online testova koji se temelje na Keirsey podjeli osobina ličnosti. Dotična teorija objašnjava različite načine primanja i interpretiranja informacija, tj. tipove ličnosti.


Enneagram test - skraćena verzija sa 36 pitanja za određivanje vašeg tipa ličnosti prema Riso-Hudson modelu. Ovaj test ima naglasak na motivacijama i emocijama. Moglo bi se reći da Enneagram test služi za samootkrivanje vlastitog emocionalnog pogleda na život. Psihometrijski kvalitetnije verzije ovog testa nisu besplatne, ali najbolji način testiranja samog sebe i svrstavanja na jednu od 9 dimenzija je kroz jednostavno upoznavanje dotične teorije.Politicalcompas - test političke orijentacije na dimenzijama lijevo - desno i autoritarnost - liberalnost. Lijevo-desno je ekonomska dimenzija, a liberal-autoritar je socijalna dimenzija. Lijevo su komunisti i kolektivisti, a desno su ekonomski "neo-libertarianci" (različito od liberala, to je druga dimenzija). Ekstremno autoritarni su fašisti, a ekstremno liberalni su anarhisti. Taj isti politički kompas preveden na hrvatski jezik nalazio se na stranicama Jutarnjeg lista pred izbore 2007. godine. Većina poznatih političara ima stavove koji ih svrstavaju u autoritarnu skupinu. Specifični stavovi se obično ne smatraju osobinama ličnosti, ali stabilni stavovi su usko povezani s osobinama ličnosti.


AMPM test - znanstveno validiran test osobnosti koji mjeri 5 temeljnih osobina ličnosti po faktorskom modelu kojeg su utvrdili Costa, McRae i Goldberg.


Test hostilnosti - provjerite jeste li cinični i uvijek spremni za napad, neprijateljski raspoloženi. Hostilnost je jedan od ključnih faktora u razvoju srčanih oboljenja.


Test agresivnosti u vožnji - situacijski test ličnosti na našem popisu testova za vozače.


Test optimizma / pesimizma - je li vaša čaša napola puna ili napola prazna?

Na Queendom.com su i brojni drugi testovi ličnosti (lokus kontrole, ekstraverzija / introverzija), odnosa u vezama (seksualnost, spremnost za vezu..), zdravstveni testovi (anksioznosti, opsega pažnje), testovi vezani uz karijeru (vodstvo, osjetljivost na kritiku..), te upitnici stavova i životnih stilova (samopoštovanje, vjerovanje u paranormalno.). Kolor test - ovo nije pravi, potpuno validirani test osobnosti. Temelji se na raznim psihoanalitičkim teorijama i kao takav ima određenu vrijednost. Iznad navedeni test se nalazi na astrološkom portalu, pa ako vas to zanima zabavite se i uz neki astro test, horoskop i slične neznanstvene procjene i nagađanja. Evo i službeni "Color test" kojeg je desetljećima usavršavao Dr. Max Lûscher (psihijatar, filozof i psiholog): Luscher-color.com. Dodatni testovi iste vrste: Colorquiz.com i Colortest


Rječnik osnovnih pojmova:

Osobnost / ličnost - cjelokupna i jedinstvena dinamička organizacija karakteristika nekog pojedinca. Ona je u osnovi dosljednosti emocionalnih, misaonih i ponašajnih aktivnosti, tj. ličnost koherentno utječe na kognicije, motive i ponašanja u raznim situacijama.

Test - standardizirani postupak za mjerenje određenih sposobnosti, znanja, vještina, osobina ličnosti... Da bi se neki niz zadataka mogao nazivati testom, on mora zadovoljavati neke psihometrijske karakteristike (valjanost testa).

Valjanost - odnosi se na prigodnost, smislenost i korisnost specifičnih zaključaka izvedenih iz rezultata testa. Osnovne vrste valjanosti su konstruktna, kriterijska i sadržajna. Ukratko, valjanost je stupanj u kojem test mjeri ono što bi trebao mjeriti. Preduvjeti valjanosti su pouzdanost, baždarenost, objektivnost i osjetljivost.

Pouzdanost - dosljednost testa samom sebi. Ponovljenim mjerenjima bi trebali dobiti slične rezultate, dakle uz minimalnu pogrešku mjerenja.


Test inteligencije, IQ test  Testovi osobnosti   Ljubavni testovi   Testovi zdravlja   Zabavni testovi   Testovi znjanja   Zagonetke, mozgalice   HAK testovi - autoškola   Seks testovi i kvizovi  
Test osobnosti - recenzije raznih testova osobnosti koji su besplatno dostupni na Internetu. Većinom su na engleskom jeziku. Navedeni su samo testovi ličnosti u užem smislu, mada i inteligencija i znanje čine dio ličnosti.


Iz činjenice da su prosječno sposobni ljudi često vrijedni, a da su inteligentni ljudi često lijeni, ne može se zaključiti da je rad bolji za um nego lijenost. Marcel Proust


Besplatni online testovi: Korisni linkovi

Vremenska prognozaWebmaster: e-mail

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

© 2018 www.testovi.info
~ test osobnosti