Zanimljivosti Info - IQ Test novosti @ TestoviInfo

Usamljenost reducira učinke fizičkog vježbanja na stvaranje novih neurona

Istraživanja pokazuju da fizička vježba potiče stvaranje novih neurona u miševa. Međutim, neurogeneza izostaje ako je miš sam, izoliran od ostalih. To se obično pokušava objasniti visokom razinom hormona stresa kod usamljenih jedinki. No, tijekom seksualnih aktivnosti također su visoke razine tih istih hormona u krvi, a miševima se svejedno stvaraju novi neuroni. Moglo bi se reći da se miševima kojima je pružena prilika za seksualne aktivnosti povećala inteligencija.

Poznato je da usamljenost kod ljudi doprinosi depresivnosti, srčanim udarima i Alzheimerovoj bolesti. No, slobodne žene dulje zadrže dobru fizičku kondiciju u odnosu na žene koje su u braku. Također, muškarci kad se razvedu poboljšaju svoju kondiciju, a kad se ponovo ožene većinom smanje bavljenje sportom.

http://well.blogs.nytimes.com/2011/02/09/phys-ed-does-loneliness-reduce-the-benefits-of-exercise/


Krvni tlak i mentalne sposobnosti

23.12.08 psihonet.com pod naslovom Povišeni krvni tlak povezan sa smanjenjem mentalnih sposobnosti starijih osoba prenesi ovakvu vijest:  "Nova studija pokazala je da je privremeno povišenje krvnog tlaka, poput povišenja uzrokovanog stresom, povezano sa smanjenjem mentalnih sposobnosti kod starijih osoba, posebice onih koji su i prije imali povišeni krvni tlak. "

Evo prijevod i moj komentar cijele vijesti sa Patienthealthinternational.com:

"MedWire News:  Privremeni porast krvnog tlaka, poput onoga uzrokovanog stresom, povezan je sa smanjenim mentalnih sposobnostima u starijih ljudi, osobito u onih koji su već imali povišene razine krvnog tlaka, navode istraživači. Nalazi, objavljeni u  Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, sugeriraju da stresne situacije mogu otežati nekim starijim ljudima da bistro razmišljaju.

Alyssa Gamaldo i kolege, sa North Carolina State University u Raleigh, SAD, proučavali su 36 starijih ljudi, prosječne dobi 73 godine.

Ispitanici su koristili automatski uređaj za mjerenje sistoličkog tlaka i rješavali su kognitivne zadatke kako bi se ispitale njihove sposobnosti zaključivanja, pamćenja i učenja dva puta dnevno tijekom 60 dana.

Sistolički krvni tlak odnosi se na razine krvnog tlaka mjerene pri otkucaju srca.

Istraživanje je pokazalo da, u prosjeku, ispitanici imaju slabiju izvedbu na testu kognitivnih sposobnosti u situacijama kada im je krvni tlak bio viši od njihovog osobnog prosjeka.

Daljnja analiza pokazuje da se to događalo većinom u skupini ispitanika koja je već imala povišen krvni tlak.

"Čini se da osobe s krvnim tlakom višim od 130 [mmHg],  imaju tendeciju značajno slabije izvedbe kada im krvni tlak poraste iznad prosjeka,"  zaključuju Dr Gamaldo i njegov tim.

Nadodaju: “Ova studija je jedinstvena jer je možda prva koja istražuje kako je kognicija povezana s krvnim tlakom iz dana u dan.

“Buduće studije bi trebale... istražiti da li je odnos između krvnog tlaka i kognitivne izvedbe posredovan percipiranim stresom.”

    Kao prvo, istu stvar su trebali ispitati i kod mlađih osoba, jer bi vjerojatno dobili slično. Drugo, naslov je tendenciozan jer neupućene čitatelje može navesti na zaključak da će im zbog povišenog krvnog tlaka s vremenom pasti mentalne sposobnosti, a zapravo su i krvni tlak i IQ pod utjecajem emocionalne labilnosti. Ta nova studija ne otkriva skoro ništa novo, tj. novo je za novinare koji stavljaju takve naslove u medije. Odavno je utvrđeno da pod stresnim uvjetima ispitanici svih dobnih skupina ovisno o stupnju anksioznosti imaju slabiju izvedbu na testovima inteligencije. Emocionalno stabilne osobe i pod stresom imaju skoro iste rezultate na testovima sposobnosti, dok neurotici ovisno o stupnju svoje emocionalne nestabilnosti imaju umjeren ili veći pad na testovima. Tlak je u ovom slučaju simptom, a ne uzrok. Neurotici općenito imaju viši tlak zbog povišene aktivnosti autonomnog živčanog sustava, a u stresnoj situaciji će im još više porasti tlak jer se dodano pojačala aktivnost autonomnog živčanog sustava. Na IQ testu će biti slabiji ne zbog tlaka, nego zbog emocionalne uzbuđenosti i zabrinutosti koja im okupira radnu memoriju i otežava uspješno rješavanje testova zaključivanja, pamćenja i učenja.


Zagađeni zrak i dječja inteligencija

Hina prenosi rezultate nove studije prema kojoj djeca koja žive u četvrtima s gustim prometom imaju niži kvocijent inteligencije i postižu lošije rezultate na testovima inteligencije i pamćenja od djece koja udišu čist zrak.
"Posljedice onečišćenja zraka na inteligenciju slične su onima uočenima kod djece čije su majke pušile 10 cigareta dnevno u trudnoći ili kao kod djece koja su bila izložena olovu, rekla je agenciji dr. Shakira Franco Suglia s harvardske škole javnog zdravlja, glavni autor studije.
Dok je učinak zagađenja na kardiovaskularni i respiratorni sustav široko proučavan manje se zna kako udisanje onečišćenog zraka može utjecati na mozak, pišu Suglia i njen tim u časopisu American Journal of Epidemiology.
U istraživanju su ona i njene kolege proučile 202 djece iz Bostona od 8 do 11 godina starosti kao i studiju o pušenju kod trudnica.
Istraživači su povezali nekoliko mjera za kognitivne funkcije s procijenjenom izloženošću djece čađi nastale izgaranjem goriva, posebice kod vozila na dizel gorivo.
Što su djeca bila više izložena čađi niži je bio njihov rezultat na ispitivanjima inteligencije.
Kada su istraživači rezultate uskladili i sa čimbenicima kao što su obrazovanje roditelja, jezik koji govore kod kuće, porođajna masa i izloženost duhanskom dimu, veza je i dalje postojala.
Primjerice, velika izloženost ostacima izgaranja goriva povezana je s padom IQ-a za prosječno 3,4 boda.
Djeca koja su izrazitije izložena zagađenju lošije su rezultate postigla i na testu rječnika, pamćenja i učenja.
"To je u okviru izlaganja duhanu tijekom trudnoće i izlaganja olovu", rekla je Suglia.
Ona je istaknula da je zagađenje uzrokovano prometom povezano i s brojnim drugim štetnim posljedicama i da, osim selidbe iz područja s gustim prometom, ljudi glede toga ne mogu mnogo učiniti. "


Magnetska rezonanca mozga i testovi inteligencije

Magnetska rezonanca mozga i IQ testoviPortal Sciencedaily donosi članak o rezultatima novijih istraživanja vezanih uz nasljednost inteligencije i povezanost inteligencije s volumenom pojedinih područja mozga.

Kao prvo, studije blizanaca su pokazale različit stupanj djelovanja gena u različitim regijama mozga. Visoka je nasljednost volumena frontalnih lobusa (90-95%), umjerena za hipokampus (40-69%), dok faktori okoline djeluju na nekoliko područja medijalnog mozga.

Međutim, ostaju nepoznati mehanizmi kojima se odvija interakcija gena i okoline tijekom života kao i dinamika strukture mozga i njena povezanost sa funkcioniranjem mozga.

Struktura mozga i njene dinamičke promjene imaju funkcionalnu važnost. Studije su pokazale da je ukupni moždani volumen pozitivno koreliran s općom inteligencijom. U zdravih ispitanika, razina intelektualnog funkcioniranja je pozitivno povezana s volumenom cijelog mozga, sive i bijele tvari, kao i točno određenih manjih područja u mozgu. (Thompson et al, 2001; Posthuma et al, 2002). Zanimljivo, pokazalo se da su i promjene u debljini kore velikog mozga tijekom adolescencije povezane sa razinom inteligencije.

U studiji koja je obuhvatila 54 para jednojajčanih i 58 parova dvojajčanih blizanaca, te njihovih 34 braće i sestara ispitivala se povezanost nasljednosti inteligencije i gustoće pojedinih dijelova mozga. Pokazalo se da verbalna i neverbalna inteligencija dijele istu genetsku osnovu sa anatomskom neuralnom mrežom koja obuhvaća frontalnu, okcipitalnu i parahipokampalnu sivu tvar, kao i povezujuću bijelu tvar u području gornje okcipito-frontalne fascikule, te corpus callosuma (Hulshoff Pol et al., 2006).


Zanimljivosti na Tickle.com - Ovaj nekad vrlo reklamiran portal s online testovima izdvaja par zanimljivih podataka prikupljenih od ogromnog broja registriranih posjetitelja. Npr., 57% žena u svojim odgovorima izabiru masažu kao najbolji način za zavesti ih, dok muškarci u najvećem postotku (37) tvrde da ih partnerice najlakše zavode atraktivnom odjećom. Zatim, 62% muškaraca preferira velike, a 30% male grudi. Glede veličine penisa, 69% žena ih preferira velike, dok 10% ispitanica izrazito preferira male penise.

Između ostalog navodi se podatak da 46% žena tvrdi kako ne mogu uživati u seksu s nekim tko im nije intelektualno ravnopravan ili superioran, dok 27% muškaraca ima isti stav. Međutim, na stranici nisu naveli jedan bitan faktor. Naime, muškarcima je IQ partnerice relativno nebitan jedino kad se radi o usputnom seksu. Za ozbiljnu vezu i brak muškarci su jednako ako ne i više zahtjevni po tom pitanju kao i žene.

Btw, većina testova na portalu Tickle nije besplatna, dok za neke ipak dobijete rezultate putem e-maila nakon nekoliko mjeseci. Neki nezavisni psihološki portali su jako kritični naspram etičnosti rada portala Tickle.com.


Vrane i šojke su najinteligentije ptice - Jedan kanadski znanstvenik je prije par godina pronašao način mjerenja ptičjeg IQ-a. Test se temelji na broju novih načina hranjenja u divljini, a koji su zabilježeni u posljednjih 75 godina u preko 2000 ornitoloških izvještaja. Analize tih podataka pokazuju da nakon vrana i šojki po snalažljivosti slijede sokoli, jastrebovi, čaplje i djetlići. Ni lešinari nisu bedasti. Zanimljivo je da što je vrsta "gluplja" to ju ljudi više vole, više im je simpatična. Poljske ševe ljudi vole, ali one nisu jako inovativne u načinima dolaska do hrane. Dr Lefebvre ističe da se ne radi o mjerenju IQ-a jer to podrazumijeva vrijednosne sudove (kakvi se nalaze i u ovom tekstu kojeg čitate). Umjesto naziva IQ, točnije je govoriti o inovativnosti u pronalasku hrane bez zaključivanja jesu li ptice do toga došle razmišljanjem ili pukim učenjem putem opažanja.Test koncentracije - novi alat regrutacije - na portalu MojPosao je prenesena vijest o novom računalnom testu koji se koristi u selekciji za razne poslove. Taj test koncentracije ima visoke korelacije s klasičnim papir olovka testovima koncentracije, što ide u prilog kvaliteti testa.


Emocionalna inteligencija - valjanost koncepta

   EI se definira kao "sposobnost prepoznavanja vlastitih i tuđih emocija, motiviranja samih sebe, te dobrog vladanja emocijama u nama i u našim odnosima s drugima." Provedena su brojna istraživanja o valjanosti navedenog psihološkog konstrukta. Utvrđene su blage do umjerene povezanosti s mjerama mentalnih sposobnosti (IQ) i osobina ličnosti (ekstraverzija itd.). Utvrđeno je da je emocionalna inteligencija bolji prediktor uspjeha u nekim aktivnostima nego IQ. Međutim, detaljnije analize pokazuju da kad se u obzir uzmu i testovi ličnosti (npr. dimenzija savjesnosti iz BIG5) onda emocionalna inteligencija ima zanemariv dodatni doprinos u objašnjenju varijance postignuća na poslu ili u školi. Npr., u jednom takvom istraživanju iz 2006. emocionalna inteligencija se pokazala valjanom samo za utvrđivanje spolnih razlika u studentskoj populaciji. ~> Is there a Validity Increment for Tests of Emotional Intelligence in Explaining the Variance of Performance Criteria?


Ovog zamišljenog s donje slike bih malo ispravio. Mi se nismo razvili iz njih nego i jedni i drugi imamo zajedničkog pretka. Prije 4-7 milijuna godina su se odvojili ljudi i čimpanze, a prije približno 1 milijun obične i patuljaste (bonobo) čimpanze.

IQ

U divljih čimpanza i danas se prirodno selektiraju okolišu prilagođene, snalažljive jedinke i skupine. Njihova inteligencija se razvija. O superiornoj inteligenciji velikog broja ljudi dovoljan je komentar sa slike.


Info - razne vijesti i istraživanja u vezi testova, kao i manje ozbiljne zanimljivosti. Ukratko prokomentirane novosti su praćene referencama - linkovima prema cijelim člancima. • Besplatni online testovi: •  

  Exchanged links

  Biometeo prognoza


  Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

  Webmaster: e-mail;

  © 2007-18 testovi.info

  ~ Zanimljivosti Info