Test inteligencije - IQ test - IQ testoviTest inteligencije - IQ test     IQ test je standardizirani postupak za mjerenje intelektualnih sposobnosti. Test inteligencije ili IQ test mora sadržavati relativno velik broj zadataka da bi bio pouzdan, a to je jedan od preduvjeta valjanosti testa. Zbog toga ovdje nema jako kratkih testova. Prije pristupanja testiranju bitno je da ste odmorni i smireni kako bi vaše sposobnosti došle do punog izražaja. S druge strane, ponavljanjem istog testa do izražaja dolazi proces učenja, pa biste pri svakom novom pokušaju dobili nerealno veći kvocijent inteligencije. Ako želite što točniju online procjenu stvarnog stanja svojih intelektualnih sposobnosti morate u više navrata sa što većim vremenskim razmakom riješiti nekoliko različitih testova. Svaki će pokazati donekle različit kvocijent inteligencije. Te razlike djelomično nastaju zbog niske pouzdanosti IQ test rezultata, tj. testa, a uslijed djelovanja slučajnih faktora koji su izvor pogreške mjerenja. Zatim, neki testovi većim dijelom mjere nešto drugo (specifična znanja), a tek manjim dijelom inteligenciju. Dodatno, razlike nastaju i zbog toga što ne mjeri svaki test inteligencije iste aspekte kognitivnih sposobnosti. Temeljna podjela je na verbalne i neverbalne testove, a detaljnijim podjelama se dolazi i do 120 specifičnih faktora inteligencije. Na određene subskale u većoj mjeri utječe trenutna koncentracija, na druge velik utjecaj imaju kulturalna pozadina i obrazovanje, ali svima je zajedničko da dobrim dijelom mjere i opću sposobnost snalaženja u novim situacijama. Prema nekim autorima to snalaženje u novim situacijama je najbolja definicija inteligencije.

Danski IQ testIQ test Danske Mense - besplatni test inteligencije. Kulturalno je nepristran, ne zahtijeva poznavanje jezika i brojeva. Jedan je od boljih besplatnih online testova za mjerenje općeg faktora inteligencije. Detaljnije pročitajte na posebnoj stranici, kao i o adaptivom IQ testu.Adaptvni test inteligencijeAdaptivni IQ test - relativno nova metoda testiranja koja omogućuje brže i preciznije procjene sposobnosti ispitanika. Ovaj test zahtijeva jako dobro poznavanje engleskog jezika, pa je nažalost beskoristan za veliku većinu posjetitelja na Testovi.info koji nisu izvorni govornici engleskog jezika. Eventualno nizak rezultat na testu bi prije odražavao stupanj znanja engleskog jezika negoli nisku razinu inteligencije. Za testiranje je potrebna registracija e-mailom.


Trening test inteligencijeTrening test inteligencije - samo za zabavu, nije pravi IQ test. Taj trening test mišljenja na kraju ne daje procjenu IQ-a, ali zato pruža točna rješenja s kojima možete usporediti svoje odgovore. Neka pitanja su vam sigurno već poznata jer su na engleskom jeziku već godinama prisutna na raznim forumima i portalima.IQ Test Labs Intelligencetest.com - besplatni test inteligencije za svih koji se umjereno dobro služe engleskim jezikom i imaju najmanje 8 godina. Test ima 30 pitanja, a vremenski je ograničen na 15 minuta. Osim globalnog IQ test rezultata dobit ćete i prikaz postignuća na pojedinim subskalama: verbalni IQ, matematički IQ, spacijalni IQ (vizualizacija i orijentacija objekata u prostoru), logika, prepoznavanje uzoraka (uočavanje pravilnosti, reda u neredu), opće znanje, kratkotrajno pamćenje, vizualizacija i klasifikacija. Navedeni nazivi subskala se ne bi trebali interpretirati kao vrste inteligencije jer se među psihometrijskim karakteristikama testa kao rezultat faktorske analize navodi samo jedan faktor (g). Test je navodno standardiziran na različitim dobnim skupinama, ima zadovoljavajuću unutarnju pouzdanost, te umjereno korelira s drugim IQ testovima. To ide u prilog prihvatljivoj valjanosti ovog testa u odnosu na mnoštvo drugih online testova za koje nisu navedeni takvi podaci.


Ravenove progresivne matrice više nisu besplatno dostupne na internetu.  Taj test inteligencije služi za mjerenje generalnog faktora inteligencije i masovno se koristi zbog lakoće primjene. Za detaljnije provjere intelektualne razvijenosti psiholozi koriste složenije testove s više različitih vrsta zadataka.Mensa test Mensa test inteligencije - tzv. europski test inteligencije je neverbalni online IQ test kojeg na svojim stranicama ima i hrvatski ogranak te međunarodne udruge inteligentnih pojedinaca. Hrvatska Mensa je ranije kao uvjet za učlanjenje postavljala kriterij na IQ = 148 (uz sd=24), što bi pod pretpostavkom visoke valjanosti testova i standardiziranih situacija testiranja postiglo manje od 2,3% ljudi. Sad se rezultati izražavaju na skali sa sd=15, pa je za učlanjenje u Mensu potreban IQ veći od 131. Kriterij je i dalje isti, približno isti teoretski postotak najboljih se prima u članstvo. Online Mensa IQ test traje samo 20 minuta i služi kao gruba procjena na osnovu koje možete procijeniti ima li smisla odlazak na pravo testiranje za učlanjenje u Mensu.

Još jedna lokacija "europskog testa inteligencije": http://sifter.org/iqtest/

 uz zanimljivu poveznicu "But is it really accurate?"


Testovi Testovi - kolekcija linkova na raznovrsne stranice koje sadrže online testove inteligencije, emocionalne inteligencije, ličnosti (nastali na osnovu raznih teorija ličnosti), izbora zanimanja, kreativnosti, ovisnosti, kao i manje ozbiljnih testova i kvizova. Primjerice Facebook IQ test.


SimilarMinds testovi ličnosti i inteligencijeSimilarminds testovi intelektualnih sposobnosti:

Visual Pattern Test (15 pitanja),

Number Pattern Test (15 pitanja) i

Vocabulary Test (<10 minuta; beta verzija, engleski vokabular).

Rezultat na testu se uspoređuje s rezultatima drugih posjetitelja portala koji su dosad rješavali isti test.


TESTQ.com - "the Classical IQ test" ima 40 pitanja i besplatan je.  Rezultat možete vidjeti ako se registrirate putem e-maila. Taj test je prije 10-ak godina bio masovno reklamiran na internetu. U vlasništvu je kompanije The Monster Network (monster.com) koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju, poput Moj Posao Net-a ili Posao.hr-a.


Test interesa Test vrste inteligencije - ovo nije IQ test, ne mjeri inteligenciju nego vaše mišljenje o tome koliko ste sposobni u pojedinim područjima: vizualno, logički, verbalno, glazbeno, tjelesno, društveno, koliko se dobro poznajete, koliko volite teme o prirodi. Kreiran je na osnovu jedne od brojnih teorija o multiplim ili raznim vrstama kognitivnih sposobnosti.


Važno: Neki portali naplaćuju online testove inteligencije kroz pretplatu na razne melodije, kvizove i igre za mobitele. Osim upitne kvalitete samih testova i isticanja bezvrijednih certifikata, takvi portali korisnike varaju i skrivanjem uvjeta korištenja. Nude rezultat testa pod uvjetom Vašeg pristanka na pretplatnički odnos u kojem Vam kontinuirano uzimaju novac nakon što im date svoj broj mobitela. Npr., portugalska NATTA (quiz 2 you . com / iq), s podružnicama u Hrvatskoj (Media d.d) i Srbiji (FUN Telekkom d.o.o.), te Nizozemski TMG (skill2trill), kao i još neke firme. Ako ste već nasjeli na takav pretplatnički odnos, možete ga prekinuti slanjem poruke STOP na broj s kojeg stižu obavijesti o skupim uslugama koje od njih dobivate. Ponekad umjesto pretplatom uslugu naplaćuju jednokratnom naplatom sms-a, ali pri tom skrivaju cijenu sitnim slovima u dnu stranice.

 

Djelomično besplatni testovi inteligencije:

 

Queendom IQ testsIQ testiranje na portalu Queendom pruža testove koji su navodno profesionalno konstruirani i validirani.  Trenutno imaju 9 IQ testova:  klasični, kulturalno nepristrani, test emocionalne inteligencije (i skraćenu verziju),  test vrste inteligencije,  test mentalne brzine (dvije verzije), te spacijalni i engleski verbalni IQ test. Nećete dobiti kompletne prikaze rješenja, nego samo za jednu od subskala unutar pojedinog testa. Za cijelu interpretaciju odgovora traže dolare.


 

Komercijalni testovi:

 

gigi progresivne matrice Highiqsociety.org i iq-test.com - umjesto besplatnog standardnog eCMA i naprednog TA3  testa koji je bio baždaren za mjerenje iznadprosječnih sposobnosti,  sada se na stranicama Highiqsociety nalazi jedan komercijalni test nazvan gigi. Radi se o njihovoj verziji poznatih progresivnih matrica. Ta verzija može razlikovati ispitanike vrlo visoke inteligencije. Morate postići rezultat kojeg teoretski postiže manje od 5% najinteligentnijih ljudi na svijetu, a to je IQ =124 uz stanardnu devijaciju 15. Testiranje traje 30 minuta, a košta od 4$ na više.

Na portal je u međuvremenu dodan demo IQ test, besplatna skraćena verzija koja nakon 5 minuta daje nepreciznu procjenu IQ-a:  iq-test.com/free-iq-test. Vjerojatno ćete dobiti relativno visok rezultat, npr. 133-149, jer vas nastoje privući da platite komercijanu verziju testa s kojim biste dobili precizniji rezultat.


Češki neverbalni test Test IQ-a hrvatskog naroda, test IQ-a za srpski narod... (nije besplatno) - međunarodno natjecanje na neverbalnom testu inteligencije. Možete pogledati trenutne svjetske statistike, rang korisnika po zemlji i po dobi, kao i tjedne, mjesečne i godišnje statistike.  S obzirom na velik broj testiranih ispitanika takve usporedbe imaju svoju vrijednost, ali podatak da jedna država ima par bodova viši prosjek ne znači da je cijeli narod pametniji. Radi se samo o dijelu naroda koji je spreman platiti online test. U svakoj naciji ima i pametnih i bedastih, a najviše prosječnih. Na stranici firme je navedeno da su test sastavili stručnjaci (psiholozi) u području mjerenja inteligencije koji rade za jednu podružnicu Mense, mada pregledom popisa zaposlenika izgleda da firma nema zaposlenog niti jednog psihologa. Ponavljamo, niti jedan online test nije pravi IQ test, jer za pravo testiranje inteligencije morate otići kod psihologa.  Navedeni online test možete besplatno riješiti, ali ako želite vidjeti rezultat dobiti ćete ga putem sms poruke koja košta relativno visokih 40kn. Ta cijena se možda promijenila od 2011-e. Činjenicu da se test naplaćuje mnogi saznaju tek nakon što ga riješe i požele vidjeti rezultat. No, u toj fazi cijena je jasno navedena i ne morate platiti ako ne želite. Za usporedbu, papir-olovka testiranja inteligencije od strane ovlaštenih psihologa u Mensi koštaju 135kn. Hoćete li platiti 40kn odlučite sami.


GIQTest.com - ako ćemo vjerovati opisu, a poprilično je uvjerljiv, radi se o jednom od najboljih online testova inteligencije. Napravljen je po uzoru na najpoznatije psihološke testove inteligencije: Stanford-Binet® 3rd and 5th edition, Raven's Progressive Matrices®, Kaufman Brief Intelligence Test, CogAt, Reynolds Intellectual Assessment Scales, Leiter International Performance Scale®, WAIS®, i  Cattell IQ assessments.

Validaciju testa su proveli na uzorku 50 ispitanika koji su ispunili prave standardizirane IQ testove i online GIQTest. Nakon usavršavanja testa postignute su visoke korelacije rezultata na GIQTestu s rezultatima na kliničkim IQ testovima. Primjena testa traje 25 do 45 minuta. Možete besplatno riješiti test ako vas to zabavlja, a rezultat možete dobiti ako platite 10$.


Rječnik osnovnih pojmova:

Inteligencija - sposobnost svrhovitog djelovanja, racionalnog razmišljanja i efikasnog suočavanje s okolinom. To je opća mentalna sposobnost koja obuhvaća kognitivne sposobnosti razumijevanja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog razmišljanja, shvaćanja ideja i jezika, te sposobnost učenja. Inteligencija je sastavni dio ličnosti. Pojednostavljeno, inteligencija je sposobnost snalaženja u novim situacijama.

Kvocijent inteligencije - numerički pokazatelj stupnja razvijenosti inteligencije pojedinca u odnosu na referentnu grupu.

Kognicija - odnosi se na svjesne mentalne aktivnosti: opažanje, mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje, učenje. Kognicija obuhvaća sve procese spoznaje i stjecanja znanja. Pojednostavljeno: kognicija je spoznaja.

Ličnost - cjelokupna i jedinstvena dinamička organizacija karakteristika nekog pojedinca. Ona je u osnovi dosljednosti emocionalnih, misaonih i ponašajnih obrazaca aktivnosti, tj. ličnost koherentno utječe na kognicije, motive i ponašanja u raznim situacijama.

Pouzdanost - nezavisnost mjerenja od nesistematskih faktora koji su u osnovi pogreške mjerenja. Nesistematski faktori su slučajni pa su van mogućnosti kontrole. Unutarnja pouzdanost testa nam govori koliko je test dosljedan sam sebi.

Test - standardizirani postupak za mjerenje određenih sposobnosti, znanja, vještina, osobina ličnosti... Testiranje se provodi s ciljem dobivanja reprezentativnog uzorka ponašanja pojedinca kada se nađe u određenoj vrsti zahtijeva koje mu postavlja okolina. Postignuti rezultati na testu se vrednuju usporedbom s rezultatima koje postižu drugi slični ispitanici. Da bi se neki niz zadataka mogao nazivati testom, on mora zadovoljavati određene psihometrijske karakteristike (valjanost testa).

Valjanost - odnosi se na prigodnost, smislenost i korisnost specifičnih zaključaka izvedenih iz rezultata testa. Osnovne vrste valjanosti su konstruktna, kriterijska i sadržajna. Ukratko, valjanost je stupanj u kojem test mjeri ono što bi trebao mjeriti.

 - Facijalna valjanost (face validity) je pojavna ili očigledna valjanost o kojoj zaključujemo pregledom sadržaja pojedinih pitanja (čestica) u testu.


Testovi osobnosti   Ljubavni testovi   Testovi zdravlja   Zabavni testovi   Testovi znjanja   Zagonetke, mozgalice   HAK testovi - autoškola   Seks testovi i kvizovi  


IQ Test - Free IQ testing Free IQ test


Dobrodošli na Testovi Info. Na ovoj naslovnoj stranici nalaze se IQ test recenzije. Predstavljeni su besplatni online "IQ testovi" koji služe samo za grubu procjenu stupnja razvijenosti mentalnih sposobnosti. Naime, o njihovoj valjanosti nisu dostupne provjerene informacije. Za prava testiranja obratite se psiholozima koji imaju metrijski kvalitetnije testove, te ih ne smiju objavljivati. IQ testiranja legalno smiju provoditi jedino diplomirani psiholozi.

Besplatni online testovi:Korisni linkovi

Biologija

Istra - Histrica.com

Vicevi dana


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Kopiranje sadržaja nije dopušteno. Umjesto toga možete staviti link: ili podijeliti stranicu s prijateljima:

Hvala!:)

Webmaster: kontakt

© 2007-23 www.testovi.info