Test inteligencije / IQ test \ free IQ testovi


IQ test da bi bio valjan mora sadržavati relativno velik broj zadataka, pa ovdje nema jako kratkih testova. Također, bitno je da ste odmorni i smireni prije početka testiranja kako bi vaše sposobnosti došle do punog izražaja. S druge strane, ponavljanjem istog testa do izražaja dolazi proces učenja, pa biste pri svakom novom pokušaju dobili veći kvocijent inteligencije. Ako želite što točniju online procjenu stvarnog stanja svojih intelektualnih sposobnosti morate u više navrata sa što većim vremenskim razmakom riješiti nekoliko različitih testova. Svaki će pokazati donekle različit koeficijent inteligencije. Te razlike djelomično nastaju zbog niske pouzdanosti IQ test rezultata, tj. testa, a uslijed djelovanja slučajnih faktora koji su izvor pogreške mjerenja. Zatim, neki testovi većim dijelom mjere nešto drugo (specifična znanja), a tek manjim dijelom inteligenciju. Dodatno, razlike nastaju i zbog toga što ne mjeri svaki test inteligencije iste aspekte kognitivnih sposobnosti. Temeljna podjela je na verbalne i neverbalne testove, a detaljnijim podjelama se dolazi i do 120 specifičnih faktora inteligencije. Na određene subskale u većoj mjeri utječe trenutna koncentracija, na druge velik utjecaj imaju kulturalna pozadina i obrazovanje, ali svima je zajedničko da dobrim dijelom mjere i opću sposobnost snalaženja u novim situacijama. Prema nekim autorima to snalaženje u novim situacijama je najbolja definicija inteligencije.IQ test Danske Mense - besplatni online test inteligencije. Kulturalno je nepristran, ne zahtijeva poznavanje jezika i brojeva. Detaljnije pročitajte na posebnoj stranici, kao i o adaptivom IQ testu.


Test IQ-a hrvatskog naroda, test IQ-a za srpski narod... - međunarodno natjecanje na neverbalnom testu inteligencije. Možete pogledati trenutne svjetske statistike, rang korisnika po zemlji i po dobi, kao i tjedne, mjesečne i godišnje statistike.  S obzirom na velik broj testiranih ispitanika takve usporedbe imaju svoju vrijednost, ali činjenica da jedna država ima par bodova viši prosjek IQ-a ne znači da je cijeli narod pametniji. U svakoj naciji ima i pametnih i bedastih, a najviše prosječnih. Na stranici je navedeno da je test sastavila jedna podružnica Mense, odnosno stručnjaci u području mjerenja inteligencije. Test možete besplatno riješiti, a ako želite vidjeti rezultat dobit ćete ga putem sms poruke koja košta 6.1kn. Za usporedbu, prava papir-olovka testiranja inteligencije od strane ovlaštenih psihologa u Mensi koštaju oko 100kn.


Adaptivni IQ test - relativno nova metoda testiranja koja omogućuje brže i preciznije procjene sposobnosti ispitanika. Ovaj test zahtijeva jako dobro poznavanje engleskog jezika, pa je zapravo beskoristan za veliku većinu posjetitelja na Testovi.info. Za testiranje je potrebna registracija e-mailom.


Test inteligencije - samo za zabavu, nije pravi IQ test. Taj trening test inteligencije na kraju ne daje procjenu IQ-a, ali zato pruža točna rješenja s kojima možete usporediti svoje odgovore. Neka pitanja su vam sigurno već poznata jer su na engleskom jeziku već godinama prisutna na raznim forumima i portalima.


Highiqsociety.org iq_tests - 2 besplatna online testa inteligencije. Prvo riješite eCMA test inteligencije ili kognitivnih mentalnih sposobnosti. Taj test sadrži 36 pitanja višestrukog izbora. Ako postignete rezultat veći od 124 imate mogućnost učlanjenja u međunarodnu zajednicu osoba s visokim IQ-om. Zatim, ako Vam je eCMA bio prelagan prijeđite na test koji je baždaren za mjerenje iznadprosječnih sposobnosti - TA3


Podržimo Zakon o zabrani pušenja!


Intelligencetest.com - besplatni test inteligencije za svih koji se umjereno dobro služe engleskim jezikom i imaju najmanje 8 godina. Test ima 30 pitanja, a vremenski je ograničen na 15 minuta. Osim globalnog IQ test rezultata dobit ćete i prikaz postignuća na pojedinim subskalama: verbalni IQ, matematički IQ, spacijalni IQ (vizualizacija i orijentacija objekata u prostoru), logika, prepoznavanje uzoraka (uočavanje pravilnosti, reda u neredu), opće znanje, kratkotrajno pamćenje, vizualizacija i klasifikacija. Navedeni nazivi subskala se ne bi trebali interpretirati kao vrste inteligencije jer se među psihometrijskim karakteristikama testa kao rezultat faktorske analize navodi samo jedan faktor (g). Test je navodno standardiziran na različitim dobnim skupinama, ima zadovoljavajuću unutarnju pouzdanost, te umjereno korelira s drugim IQ testovima. To ide u prilog prihvatljivoj valjanosti ovog testa u odnosu na mnoštvo drugih online testova za koje nisu navedeni takvi podaci.


Testcafe iqtest - 32 pitanja na engleskom s odgovorima točno / netočno. Potrebno je umjereno dobro poznavanje engleskog jezika. Dobiti ćete besplatni IQ rezultat, a uz novčanu naknadu možete saznati detaljnije na kojim od 12 vrsta zadataka ste bili najuspješniji, a na kojima najmanje uspješni. Ne preporučujem plaćanje s obzirom da rezulati nisu dovoljno pouzdani, svaka subskala ima u prosjeku 2.66 pitanja, a to je premalo da bi detaljni rezultati bili pouzdani. Ukupni IQ rezultat kojeg besplatno dobivate je dovoljno pouzdan, ali to ne znači automatski da je u potpunosti valjan. Riješite više testova inteligencije kako biste dobili bolji dojam o svojim stvarnim intelektualnim sposobnostima.


Test de Raven - neverbalni IQ test, popularne Ravenove progresivne matrice. Ovo je jedna od lakših verzija, dakle namijenjena je za diferenciranje osoba slabijih intelektualnih sposobnosti. Mnogima je zbog toga ovaj online test dosadan, uz izuzetak posljednjih nekoliko zadataka koji su malo teži. Nemam informacije o valjanosti i normama online verzije Ravenovog testa, te napominjem da prave IQ testove primjenjuju jedino ovlašteni psiholozi u kontroliranim uvjetima. Na ovom naizgled dobrom testu trebate pronaći 60 odgovarajućih oblika koji nedostaju na prikazanim serijama likova. Jako je bitno da pod "Edad:" upišete svoju dob jer se kvocijent inteligencije izračunava ovisno o statističkim normama za vašu dob. Test traje 45 minuta. Prave Ravenove progresivne matrice (kao i njihove online verzije) služe za mjerenje generalnog faktora inteligencije i masovno se koriste zbog lakoće primjene. Za detaljnije provjere intelektualne razvijenosti psiholozi koriste složenije testove s više različitih vrsta zadataka.Mensa test inteligencije - tzv. europski test inteligencije je neverbalni online IQ test kojeg na svojim stranicama ima i hrvatski ogranak te međunarodne udruge inteligentnih pojedinaca. Mensa kao uvjet za učlanjenje postavlja kriterij na IQ = 148 (uz sd=24), što bi pod pretpostavkom visoke valjanosti testova i standardiziranih situacija testiranja postiglo manje od 2,3% ljudi. Online Mensa IQ test traje samo 20 minuta i služi kao gruba procjena na osnovu koje možete procijeniti ima li smisla odlazak na pravo testiranje za učlanjenje u Mensu.


Testovi - kolekcija testova inteligencije, ličnosti, izbora zanimanja, kreativnosti, ovisnosti, kao i manje ozbiljnih testova.


Testovi inteligencije na portalu Similarminds: Visual Pattern Test (15 pitanja), Number Pattern Test (15 pitanja) i Vocabulary Test (<10 minuta; beta verzija, engleski vokabular)


Test vrste inteligencije - ovo nije IQ test, ne mjeri inteligenciju nego vaše mišljenje o tome koliko ste sposobni u pojedinim područjima: vizualno, logički, verbalno, glazbeno, tjelesno, društveno, koliko se dobro poznajete, koliko volite teme o prirodi.


IQ testiranje na portalu Queendom s testovima koji su navodno profesionalno konstruirani i validirani.  Trenutno imaju 9 IQ testova:  klasični, kulturalno nepristrani, test emocionalne inteligencije (i skraćenu verziju),  test vrste inteligencije,  test mentalne brzine (dvije verzije), te spacijalni i engleski verbalni IQ test. Nećete dobiti kompletne prikaze rješenja, nego samo za jednu od subskala unutar pojedinog testa. Za cijelu interpretaciju odgovora traže dolare.Rječnik osnovnih pojmova:

Inteligencija - sposobnost svrhovitog djelovanja, racionalnog razmišljanja i efikasnog suočavanje s okolinom. To je opća mentalna sposobnost koja obuhvaća kognitivne sposobnosti razumijevanja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog razmišljanja, shvaćanja ideja i jezika, te sposobnost učenja. Inteligencija je sastavni dio ličnosti.

Kvocijent inteligencije - numerički pokazatelj stupnja razvijenosti inteligencije pojedinaca u odnosu na referentnu grupu.

Kognicija - odnosi se na svjesne mentalne aktivnosti: opažanje, mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje, učenje. Kognicija obuhvaća sve procese spoznaje i stjecanja znanja. Pojednostavljeno: kognicija je spoznaja.

Ličnost - cjelokupna i jedinstvena dinamička organizacija karakteristika nekog pojedinca. Ona je u osnovi dosljednosti emocionalnih, misaonih i ponašajnih obrazaca aktivnosti, tj. ličnost koherentno utječe na kognicije, motive i ponašanja u raznim situacijama.

Pouzdanost - nezavisnost mjerenja od nesistematskih faktora koji su u osnovi pogreške mjerenja. Nesistematski faktori su slučajni pa su van mogućnosti kontrole. Unutarnja pouzdanost testa nam govori koliko je test dosljedan sam sebi.

Test - standardizirani postupak za mjerenje određenih sposobnosti, znanja, vještina, osobina ličnosti... Testiranje se provodi s ciljem dobivanja reprezentativnog uzorka ponašanja pojedinca kada se nađe u određenoj vrsti zahtijeva koje mu postavlja okolina. Postignuti rezultati na testu se vrednuju usporedbom s rezultatima koje postižu drugi slični ispitanici. Da bi se neki niz zadataka mogao nazivati testom, on mora zadovoljavati određene psihometrijske karakteristike (valjanost testa).

Valjanost - odnosi se na prigodnost, smislenost i korisnost specifičnih zaključaka izvedenih iz rezultata testa. Osnovne vrste valjanosti su konstruktna, kriterijska i sadržajna. Ukratko, valjanost je stupanj u kojem test mjeri ono što bi trebao mjeriti.

 - Facijalna valjanost (face validity) je pojavna ili očigledna valjanost o kojoj zaključujemo pregledom sadržaja pojedinih pitanja (čestica) u testu.


IQ Test - Free IQ testing Free IQ test


Dobrodošli na Testovi Info! Na ovoj naslovnoj stranici nalaze se IQ test recenzije. Predstavljeni su besplatni online "IQ testovi" koji služe samo za grubu procjenu stupnja razvijenosti mentalnih sposobnosti. Naime, o njihovoj valjanosti nisu dostupne provjerene informacije. Za prava testiranja obratite se psiholozima koji imaju metrijski kvalitetnije testove, te ih ne smiju objavljivati. IQ testiranja legalno smiju provoditi jedino diplomirani psiholozi.

Besplatni online testovi:Inteligentan izbor za vaš odmor: Apartmani Hrvatska (Info Adriatic)Korisni linkovi

Susjed.com - Forum

Istra - Histrica.com

HrvatskiOglasi.com

Vicevi dana

Antikviteti

Kviz.hr


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Preuzimanje teksta nije dozvoljeno. Umjesto toga stranicu možete jednostavno linkati:

Webmaster: kontakt

© 2009 www.testovi.info